Yhdistyksen toimintasuunnitelma

 

Kotiinpaluu Ry (3344313-1)

Päivämäärä: 1.4.2023


1.Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta:

Yhdistyksen tavoitteena on rakentaa koko Suomen laajuinen elävä yhteisö, jonka toiminta on
aktiivista yhteisötoimintaa. Yhteisö toimii sekä internetin kautta löytyvällä verkkoalustalla, että
fyysisesti yhdistyksen paikallisten toimijoiden välisessä yhteistyössä maanlaajuisesti.
Yhdistys toimii luonnonmukaisen elämäntavan edistäjänä ja kouluttajana koko Suomessa.
Yhdistyksen ylläpitämiin ja edistämiin osa-alueisiin kuuluvat mm. ravinto-omavaraisuus ja oman
ravinnon kasvattamisen tukeminen, luonnollisten terveydenhoitomenetelmien edistäminen ja
koulutus, lasten luonnollisen kasvatuksen tukeminen, nuorison hyvinvoinnin tukeminen, perheiden
luonnollisen elämän tukeminen, vanhusten hoidon uudistaminen luonnolliseen suuntaan sekä
energiaomavaraisuuden ratkaisut ja koulutus.
Yhdistyksen tulot tulevat kuukausittaisesta jäsenmaksusta. Jäsen saa vastineeksi laadukkaat ja
kattavat verkkokoulutusmateriaalit, yhteisön tuen omiin haastealueisiin ja käytännön apua arjen
keskelle. Lisäksi jäsen saa käyttöönsä keskustelufoorumin verkostoitumiseen samanhenkisten
ihmisten kanssa, sekä ympärilleen paikallisista toimijoista muodostuvan elävän yhteisön.

2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet:

Tulevalla eli ensimmäisellä toimikaudella haasteena voi olla yhdistyksen nopea kasvaminen ja
käytännön toiminnan organisointi siten, että käytännön asiat etenevät sujuvasti.
Mahdollisuudet tulevat samasta asiasta eli mahdollisuus on nopeaan jäsenmäärän kasvuun ja sitä
kautta hyvän organisaation kehittämiseen sekä käytännön asioiden nopeaan etenemiseen.
 

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet:

Ensimmäinen kahdesta painopisteestä on internetissä toimiva koulutus- ja
keskustelualusta. Sieltä löytyvät helposti kaikki yhdistyksen projektit eri puolilla Suomea. Sieltä
löytyvät yhdistyksen tuottamat koulutusmateriaalit eri aihealueista ja ne ovat helposti jokaisen
jäsenen käytettävissä. Tältä verkkoalustalta löytyy myös laaja keskustelufoorumi, jossa jäsenet
verkostoituvat toistensa kanssa, keskustelevat uusista mahdollisuuksista ja jakavat kokemuksia
elämästä toisten saman henkisten ihmisten kanssa.
Toinen painopiste on fyysinen toiminta ns. ”kädet mullassa”-tyylillä. Tämä tarkoittaa mm.
konkreettista rakennusten hankkimista ja kunnostamista yhdistyksen käyttöön, maa-alueiden
kunnostamista ja ravinnon kasvattamista eri tavoilla sekä kaikenlaista yllä mainittujen aihealueiden
parissa tapahtuvaa toimintaa. Yhdistys järjestää myös live-koulutuksia yhdistyksen edistämistä
aiheista jäsenilleen, sekä myös kiinnostuneille ihmisille yhdistyksen ulkopuolelta.

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:

Yhdistys pitää kaksi vuosikokousta per vuosi. Vuosikokoukset on määritelty tarkemmin
perustamiskirjassa.
Yhdistys hankkii jäseniä sosiaalisen median kautta sekä samanhenkisten ihmisten valmiiden
verkostojen kautta.
Yhdistyksen tarkoitus on saada ensimmäisen toimikauden aikana vahvat paikallisyhdistykset
jokaiselle alueelle.
Paikallisyhdistykset ohjaavat ja tukevat aina kyseisen alueen jäsenten toimintaa ja toimivat siltana
yhdistyksen hallituksen ja jäsenten välillä.

5.Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta:

Yhdistys pyrkii näkymään ulospäin avoimena, valoisana ja tervettä elämäntapaa edistävänä
kansan osana. Yhdistys kutsuu avoimesti jokaista luonnollisesta elämäntavasta kiinnostunutta
mukaan toimintaan.
Yhdistys tekee yhteistyötä kuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa aina kyseisellä toimialueella.
Tarkoituksena on luoda alusta saakka hyvät suhteet ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö
kuntien ja paikallisten yrittäjien kanssa.

6. Tiedottaminen:

Jäsenten tiedottaminen tapahtuu yhdistyksen kotisivujen kautta löytyvällä internet-alustalla, sekä
sähköpostitse.

7. Toiminnan kehittäminen:

Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja pääasiassa aktiivisella ydinjoukolla. Toiminnan kehittämiseen
pystyvät osallistumaan kuitenkin kaikki jäsenet omalla tavallaan. Tämän mahdollistaa
verkkoalusta.