Säännöt

Päivitetty 14.6.2023

Liittyminen

 

Jäsenmaksu on 11 euroa kuukaudessa per jäsen. Jäsenmaksulla rahoitetaan yhdistyksen toimintaa mm. seuraavilla alueilla: verkkokoulutusalustan rakentaminen ja ylläpito, ravinto-omavaraisuus ja oman ravinnon kasvattamisen tukeminen, luonnollisten terveydenhoitomenetelmien edistäminen ja koulutus, parantoloiden rakennus, rakennusten ja maa-alueiden hankinta, lasten luonnollisen kasvatuksen tukeminen, nuorison hyvinvoinnin tukeminen, perheiden luonnollisen elämän tukeminen, vanhusten hoidon uudistaminen luonnolliseen suuntaan, sekä energiaomavaraisuuden ratkaisut ja koulutus.
Jäsenmaksu maksetaan verkkokaupan kautta ihmisen liittyessä yhdistyksen verkkoalustalle jäseneksi. Jäsenmaksu alkaa siitä päivämäärästä, kun jäsen kirjautuu sisään verkkoalustalle ja se veloitetaan automaattisesti kuukauden välein. Mikäli jäsen ei pysty maksamaan kuukausittaista jäsenmaksua, hänen oikeutensa käyttää verkkoalustaa katkeaa. Mikäli jäsenmaksun suorittaminen tällä tavalla katkeaa, jäsenyys ja verkkoalustan käyttöoikeus astuu voimaan uudelleen heti, kun jäsenmaksu on taas suoritettu.

 

Eroaminen


Mikäli jäsen haluaa erota yhdistyksestä, se onnistuu ilmoittamalla siitä sähköpostilla [email protected]

 

Rauhanneuvottelu- ja erottamiskäytäntö

 

Jokaisella heimon jäsenellä on oikeus pyytää rauhanneuvottelua yhdistyksen toimintaan, arvopohjaan tai sisäiseen ilmapiiriin liittyvän riitatilanteen ilmentyessä. Tällöin käytäntö on seuraavanlainen:

• Ota yhteyttä luottamushenkilöön
• Luottamushenkilö keskustelee sisäisen ilmapiirin toimikunnan kanssa, ja tapaukselle valitaan sovittelija
• Rauhanneuvotteluun kutsutaan asianomaiset ihmiset
• Mikäli ihminen toistuvasti kieltäytyy rauhanneuvottelusta, eikä tilanteeseen löydetä rauhanomaista ratkaisua, seuraa siitä sovittelusta kieltäytyvän osapuolen erottaminen
• Luottamushenkilö informoi tiedosta hallitukselle, jonka toimesta jäsen poistetaan verkkoalustalta ja rekisteristä
• Mikäli riitaantunut asianomainen tahtoo liittyä uudelleen yhdistykseen, täytyy hänen käydä läpi virallinen sovitteluprosessi ennen jäseneksi tuloa